Veterinární kalendář

Jaro

S jarními měsíci se zvyšuje výskyt obtížného hmyzu, který zvířata na pastvě i ve stájích nejen obtěžuje svojí přítomností, ale přenáší i původce různě závažných onemocnění. Doporučujeme ošetření zvířat přípravky proti ektoparazitům nebo kombinovanými přípravky působícími proti vnějším i vnitřním parazitům na základě koprologického vyšetření.

V jarních měsících chovatelé nejčastěji plní pokyny Metodiky kontroly zdraví na daný rok. Jedná se o povinně prováděné úkony, rozsah vyšetření určí pro každý rok příslušná KVS. Povinností chovatele je zajištění provedení daných úkonů veterinárním lékařem a splnění do dvanácti měsíců od poslední provedení. U skotu standardně spočívá v odběru krve na serologické vyšetření IBR, případně rozšíření o serologické vyšetření stejného vzorku krve na brucelózu a leukózu a dále tuberkulinaci.

Léto

Se zvyšujícím se počtem tropických letních dnů je stále diskutovanější téma tepelného stresu u skotu, tzv. Heat stress. Hranice teplot, které už působí tepelný stres u dojnic je 22°C, nejedná se vždy pouze o samotnou teplotu prostředí, ale je důležité ji uvádět do souvislosti s relativní vlhkostí. Je důležité mít na paměti, že tepelný stres není problémem jen samotných dojnic, ale všech věkových kategorií skotu. Mezi následky tepelného stresu patří snížení mléčné užitkovosti, zhoršené reprodukční ukazatele, snížení příjmu krmiva, vyšší výskyt onemocnění, proto doporučujeme chovatelům nepodceňovat zvýšené teploty ve stájích a zaměřit se na účinné způsoby ochlazování zvířat.

Podzim

Podzimní měsíce se v chovech masného skotu tradičně nesou ve znamení diagnostiky gravidity u matek, případně řešení reprodukčních problémů nebřezích zvířat. Současně je vhodné odebrat od zvířat vzorky trusu a na základě koprologického vyšetření provést cílené odčervení zvířat, pokud je nutné.

Zima

Novorozená telata jsou nejnáchylnější kategorií skotu k chladným teplotám a nepříznivým podmínkám počasí. Do jednoho měsíce věku je pro ně termoneutrální teplota mezi 10-25°C, proto je nutné v zimních měsících věnovat zvýšenou pozornost podmínkám odchovu.

Především je nutné zajistit:

  • Dostatečné nastlání boudiček čistou, suchou slámou
  • Teplota podávaného mléka 38-40°C
  • Možnost zvýšit počet napájení telat ze dvou na tři denně
  • Vhodné umístění boudiček, aby do nich nefoukalo
  • U slabších telat použití ochranných vestiček
Přihlaste se k odběru novinek
S vašimi údaji zacházime bezpečně.
Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů.