O společnosti

Zvířata, stejně jako lidé, jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení a zasluhují si proto ze strany člověka pozornost, péči a ochranu.

Poskytujeme jedinečné služby pro farmáře i chovatele domácích zvířat. Zdravotním problémům se snažíme předcházet, aby naše péče byla co nejméně invazivní. Příčiny onemocnění důkladně analyzujeme a aplikujeme různé typy léčby k dosažení maximálních výsledků zlepšení zdravotního stavu i prostředí chovu zvířat s ohledem na možnosti rozpočtu a osobní cíle našich klientů.

Kdo jsme a jak to děláme

Jsme lidé, veterináři, kteří mají rádi zvířata. Naším posláním je pomáhat jim v soužití s člověkem. Povolání veterináře je specifické především ve způsobu dorozumívání se s pacienty, které probíhá zejména prostřednictvím vnímání jednotlivých aspektů jejich života. Snažíme se porozumět nejen jejich přirozenému prostředí, ale především prostředí, které pro ně člověk vytvořil. Souhrnně tedy mluvíme o aspektech života zvířat. Spolu s běžnou zdravotní péčí se snažíme tyto aspekty analyzovat a vyhodnocovat. To nám pomáhá předcházet negativním vlivům na chov a přispívá k celkové spokojenosti chovaného zvířete, ať už jde o mazlíka, krávu nebo čuníka. Problémům při chovu nebo onemocněním se snažíme především předcházet a zvířata nám tuto péči svou přízní bohatě vrátí. Naším dlouhodobým cílem je zdravé zvíře, v chovech pak zdravé stádo. Mezi nejdůležitější aspekty života zvířat řadíme stravu a prostředí, v němž chovaná zvířata žijí.

Z této filozofie přístupu k chovu zvířat vznikl i název naší společnosti Animal Aspect.

Co děláme

Provozujeme dvě veterinární ordinace pro malá zvířata, psy, kočky, králíky, slepice, fretky nebo morčata. Dále se náš tým zaměřuje na péči o chovy velkých hospodářských zvířat, především krávy, prasata, ovce a kozy. Mimo to se specializujeme na paznehtářskou činnost, kterou poskytujeme jako komplexní ucelenou službu. Provádíme preventivní funkční úpravu paznehtů i léčbu problematických kulhavých krav.

Tým

V našem týmu veterinářů najdete odborníky na široké spektrum potíží, se kterými se vaše zvířata mohou setkat.
Jsme připraveni řešit s vámi vaše specifické problémy, ať už u hospodářských, nebo domácích zvířat.

MVDr. Jan Vobr

MVDr. Jan Vobr

Profesní zkušenosti

Absolvoval na VFU Brno.

V roce 2015 založil společnost Zdravé stádo s.r.o., jejímuž rozvoji se věnuje dodnes. Neustále se snaží vzdělávat a posouvat své zkušenosti a znalosti ve prospěch chovatelů, k čemuž vede i svůj tým spolupracovníků.

Je otcem myšlenky vytvořit zastřešující značku Animal Aspect, která sdružuje široké aktivity společností, ve kterých působí. Jedná se zejména o veterinární praxi hospodářských zvířat, veterinární ordinace ve Věžné a v Jistebnici, vývoj softwaru pro paznehtáře a eshopu s veterinárními prostředky.

MVDr. Markéta Střádalová

MVDr. Markéta Střádalová

Profesní zkušenosti

V roce 2010 absolvovala na VFU v Brně.

Mezi lety 2010 a 2015 byla na praxi domácích i hospodářských zvířat ve veterinární ordinaci v Rousínově u MVDr. Václava Malého, na veterinární klinice v Mělníku u MVDr. Vlastimila Mrňáka a spolupracovala s veterinární ordinací SEDVET v Táboře u MVDr. Martina Pána.

Absolvovala stáž Externship Coral Spring Animal Hospital na Floridě, aktivně se účastní veterinárních konferencích a seminářů.

V roce 2015 založila a stále vede veterinární ordinaci Lama v Jistebnici.

Od roku 2016 spolupracuje se společností Animal Aspect.

MVDr. Bára Krtičková

MVDr. Bára Krtičková

Profesní zkušenosti

V roce 2018 absolvovala na VFU v Brně

Od roku 2018 do současnosti pracuje jako veterinární lékařka ve společnosti Animal Aspect.

V průběhu let 2016 až 2021 absolvovala řadu odborných kurzů, konferencí a seminářů, mezi jinými Dornovu metodu pro zvířata, gastroentrologii koček nebo dermatologický cyklus VETfair 2019.

V oboru reprodukce seminář Management a reprodukce u jalovic a odborný kurz inseminace a vpravování embryí inseminační technologií u koní, který ukončila zkouškou.

Účastnila se rovněž dvou ročníků MSD Farmářského fóra pod názvy Time to Vaccinate a Lepší dříve než draze, aneb prevence je grunt.

Mezi její zájmy patří celoroční horská turistika, cestování, hobby jezdectví nebo zahradničení.

MVDr. Lenka Pejšková

MVDr. Lenka Pejšková

Profesní zkušenosti

V roce 2018 absolvovala na VFU v Brně.

Od roku 2018 do současnosti pracuje jako veterinární lékařka ve společnosti Animal Aspect.

V roce 2017 absolvovala stáž na klinice přežvýkavců Justus-Liebig-Universitat Giessen. Během let 2012 až 2022 se zúčastnila řady odborných kurzů, konferencí a seminářů, například odborný kurz se specializací inseminační technik pro inseminaci skotu, ovcí a koz, nebo odborný seminář Nemoci telat a mladého skotu.

Rozšířila si vzdělání specializací paznehtář a semináři urologie psů a koček, nebo prevence mastitid.

Následovala odborná konference na téma Akutní medicína u přežvýkavců a konference FVL VETUNI a ČBS Aktuální problematika v chovech skotu.

Mezi její zájmy patří především prohlubování znalostí v oblasti veterinární medicíny, zahradničení a péče o vlastní tlupu chlupáčů.

MVDr. Iva Moravová

MVDr. Iva Moravová

Profesní zkušenosti

V roce 2020 absolvovala na VFU v Brně.

Od roku 2020 do současnosti pracuje jako veterinární lékařka ve společnosti Animal Aspect. V roce 2019 absolvovala stáž praktické výuky na Istanbul University – Cerraphasa, Faculty of Veterinary Medicine.

Mezi lety 2013 až 2022 se zúčastnila řady odborných kurzů, konferencí a seminářů, zejména co se týče hospodářských zvířat. Odborný kurz Paznehtář, kurz inseminačnítechnik pro inseminaci skotu, ovcí a koz, seminář ČBS Management produkčního zdraví u skotu a malých přežvýkavců a odborný seminář Revoluce v prevenci mastitid.

Účastnila konferencí na téma Aktuální problematika v chovech skotu a MSD Farmářského fóra Lepší dříve než draze, aneb prevence je grunt.

Její hlavní zájmy jsou běh v přírodě, chov koček a drůbeže, nebo vaření.

Václav Štolz

Václav Štolz

Profesní zkušenosti

V roce 2015 absolvoval střední průmyslovou školu v Třebíči, obor Opravář zemědělských strojů.

Od roku 2015 do součastnosti pracuje jako paznehtář ve společnosti Zdravé stádo s.r.o., mateřské společnosti Animal Aspect.

Mezi jeho zájmy patří chov hospodářských zvířat a fotbal.

Jan Starosta

Jan Starosta

Profesní zkušenosti

V roce 2011 absolvoval střední zemědělskou akademii v Humpolci, obor Chovatel.

Pracoval jako vedoucí skladu v Agrostroj Pelhřimov a.s.

Od roku 2019 do současnosti pracuje jako paznehtář ve společnosti Zdravé stádo s.r.o., mateřské společnosti Animal Aspect.

Jeho největším koníčkem kynologie.

Karel Vaněk

Karel Vaněk

Profesní zkušenosti

V roce 2017 absolvoval střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, obor veterinářství.

Absolvoval odborný paznehtářský kurz a od roku 2021 do současnosti pracuje jako paznehtář ve společnosti Zdravé stádo s.r.o., mateřské společnosti Animal Aspect.

Jeho láskou je příroda, speciálně myslivost a rybaření. Ze sportovních aktivit pak jízda na kole a běh.

Anežka Špačková

Anežka Špačková

Profesní zkušenosti

V roce 2015 absolvovala obchodní akademii v Třebíči a následující roky získávala praxi v různých administrativních oborech.

Od roku 2019 do současnosti pracuje ve společnosti Animal Aspect na pozici office managerky.

Mezi její zájmy patří péče o psy nebo jízda na koni. Ráda rovněž hraje na klavír.

Kontakt

Hospodářská zvířata
Paznehtářské služby

MVDr. Jan Vobr

MVDr. Jan Vobr
veterinární lékař

+420 724 132 938

Ordinační hodiny

úterý a čtvrtek 16:00-18:00

Věžná 25, Pacov
Věžná 395 01

Domácí zvířata
 

MVDr. Markéta Střádalová

MVDr. Markéta Střádalová
veterinární lékařka

+420 603 825 312

Ordinační hodiny

pondělí, středa 15:30-17:30
sobota 10:00-11:30

Jistebnice
Náměstí 37, Jistebnice  391 33

Pro obecné informace o provozu veterinární péče a eshopu, nás kontaktujte:

+420 608 874 919
info@animalaspect.com

Přihlaste se k odběru novinek
S vašimi údaji zacházime bezpečně.
Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů.