Chirurgie a ortopedie

Chirurgické a ortopedické úkony patří mezi neodkladnou péči, kterou poskytujeme na farmách našich klientů.

Jelikož se ve většině případů jedná o akutní zákroky, poskytujeme našim smluvním klientům nepřetržitou pohotovostní službu 24/7/365.

Pro nejlepší výsledky je důležitá úzká komunikace mezi veterinárními lékaři, kteří vám dlouhodobě poskytují péči, a lidmi z farmy.

Mezi nejčastěji prováděné chirurgické zákroky v naší praxi řadíme řešení dislokace slezu, císařský řez, výhřez dělohy nebo pochvy, ošetření ran a abscesů, odrohování či amputace prstu paznehtu.

Věnujeme se rovněž ortopedii a nabízíme řešení fraktur či flexních deformit končetin u novorozených telat. Chovatelům dále nabízíme odrohování telat dle zásad welfare.

Po všech operačních zákrocích je chovatel seznámen s následnou péčí. Každý zákrok přináší určitá omezení pro zvíře a je důležité následovat jeho potřeby tak, aby hojení proběhlo bez dalších komplikací.

Pokud chovatel u zvířete po zákroku vidí jakýkoliv nestandardní projev, je potřeba neprodleně kontaktovat veterinárního lékaře.

Další služby

Léčebná činnost

Problematika mastitid

Reprodukce

Parazitologie

Poradenství management

Paznehtářské služby

Pohotovost

Diagnostika

MVDr. Jan Vobr

MVDr. Jan Vobr
veterinární lékař

+420 724 132 938
info@animalaspect.com

Hledáte komplexní veterinární nebo paznehtářské služby?

Na kompletní seznam služeb se můžete podívat zde nebo kontaktujte MVDr. Jana Vobra.

Ordinační hodiny

úterý a čtvrtek 16:00-18:00

Věžná 25, Pacov
(Věžná), 39501

Našim klientům jsme připraveni poradit kdykoli, když potřebují naši pomoc.

Přihlaste se k odběru novinek
S vašimi údaji zacházime bezpečně.
Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů.