Poradenství v chovu

Správný management je základem dobrého zdravotního stavu stáda.

Živočisná výroba se skládá ze spousty článků, které musí současně fungovat, aby chovatel dosáhl u svých zvířat co nejvyšší produkce. Sami dobře víme, jak je souhra těchto článků křehká a vyžaduje kvalitní a přehledné vedení. Nabízíme Vám pomoc se správným nastavením managementu na vaší farmě. Pravidelnou preventivní činností a včasným vyhodnocováním dat bychom měli co nejvíce minimalizovat řešení akutních problémů u jednotlivých zvířat. Výsledkem by mělo být zdravé stádo s vysokou produkcí a rentabilitou.

Dobrý zdravotní stav stáda je nezbytností pro udržitelnou ekonomiku chovu.

K ukazatelům kvality chovu patří nejen průměrná dojivost, ale také ztráty v chovu telat a prvotelek a celkový zdravotní stav stáda – počet kulhavých krav, krav se záněty mléčné žlázy, péče o dojnice a telata apod.

Zdraví a blaho zvířat musí být pro farmáře nejvyšší prioritou. Díky roustoucím ziskům a správnému plánování je pak možné vyčlenit více investic, které pomohou realizovat vize a plány farmy.

Řízené puerperium

Cílem je odhalit a správně řídit systém chovu krav, které mají v období po otelení nějaký problém, např. zadržené lůžko, traumata porodních cest nebo metabolické disbalance, aby se co nejdříve zapojily do nové reprodukce. Krávy kontrolujeme opakovaně v prvním měsíci po otelení, kde je největší incidence poporodních problémů. Při kontrolách sledujeme zejména náplň bachoru a dělohy, tělesnou teplotu, hladinu ketolátek v krvi a následně aktivitu na vaječnících. Součástí kontrol je i vizuální zhodnocení stavu končetin a vemene pro budoucí reprodukci. Kráva se dle stávajícího zdravotního stavu terapeuticky posuzuje.

Reprodukce

Raná diagnostika gravidity, potvrzující diagnostika gravidity, sterilita – acyklie, cysty, pyometry, synchronizace říje, atd.

Mléčná žláza

Je potřeba kontrolovat a správně nastavit denní rutinu při dojení a pravidelně školit personál na dojírně. Zavést faremní kultivace mastitid na farmě, s čímž souvisí cílená terapie konkrétních původců. Nastavení terapeutických protokolů a postupů, cílené zaprahování dojnic a řízení chovu dojnic s vysokou somatikou.

Telata

Do kvalitního odchovu s důrazem na zdraví zvířat zahrnujeme již správné vedení porodu a následné ošetření telat, kolostrální a mléčnou výživu spolu s přechodem na rostlinnou stravu. Nepostradatelnou součástí je nastavení řízení odchovu telat se zavedením kontrolních bodů správnosti provedené práce a zejména pravidelné školení ošetřujícího personálu. V neposlední řadě se zaměřujeme na důslednou diagnostiku příčin úhynu telat s vyvozením konkrétních závěrů pro následný odchov.

Kulhání

Zde je potřeba se věnovat následujícím úkonům: pravidelný skoring kulhání stáda, preventivní úpravy paznehtů, terapeutické řešení kulhavých krav, evidence jednotlivých onemocnění končetin, statistika a její vyhodnocení.

Chirurgie

Mezi běžné chirurgické úkony řadíme: dislokaci slezu, císařské řezy, torzi dělohy, výhřez dělohy, pochvy, amputace paznehtu, struku, odrohování atd.

Metabolické testy

Biochemická analýza krevních parametrů slouží k vyhodnocení stavu orgánových soustav dojnic: jater, ledvin, svaloviny atd. Můžeme přistoupit i k analýze bachorového obsahu, což řešíme dle situace a domluvou s chovatelem.

Poradenství

Jde zejména o práci s daty, jejich průběžné vyhodnocování, analýzu a nastavení nových cílů a potřeb. Předávání informací o novinkách chovu hospodářských zvířat. Školení personálu.

Pohotovost

Pro naše smluvní klienty zajišťujeme pohotovost 24/7/365. Konzultace po telefonu.

Jak upravit management odchovu telat a dojnic s cílem zajistit dobrý zdravotní stavu stáda a vysoké produkční výsledky?

Další služby

Léčebná činnost

Problematika mastitid

Reprodukce

Parazitologie

Chirurgie a ortopedie

Paznehtářské služby

Pohotovost

Diagnostika

MVDr. Jan Vobr

MVDr. Jan Vobr
veterinární lékař

+420 724 132 938
info@animalaspect.com

Hledáte komplexní veterinární nebo paznehtářské služby?

Na kompletní seznam služeb se můžete podívat zde nebo kontaktujte MVDr. Jana Vobra.

Ordinační hodiny

úterý a čtvrtek 16:00-18:00

Věžná 25, Pacov
(Věžná), 39501

Našim klientům jsme připraveni poradit kdykoli, když potřebují naši pomoc.

Přihlaste se k odběru novinek
S vašimi údaji zacházime bezpečně.
Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů.